Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi

Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi (SHIÅA) är ett specialarkiv och -bibliotek med inriktning på sjöhistoria och maritimetnologi. Institutets historia går tillbaka till år 1936 då Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi grundades som det första sjöfartsmuseet i Finland. Sjöhistoriska institutet har till uppgift att främja sjöhistorisk och maritimetnologisk dokumentation, forskning, undervisning och information.

Verksamheten bygger idag huvudsakligen på insamling och dokumentation av material som belyser sjöfartens, fiskeriets och den maritima kulturens historia. Institutet upprätthåller ett omfattande specialbibliotek och bedriver seminarie- och publikationsverksamhet.

Föremålssamlingen som samlades in under museitiden (1936-1999) är deponerad i Forum Marinum och tremastbarken Sigyn förvaltas sedan år 1994 av Stiftelsen för museifartyget Sigyn. Sjöhistoriska institutet har ett nära samarbete med Stiftelsen Forum Marinum som har status av nationellt specialmuseum för sjöfart och fungerar som marinens museum. Institutet verkar i Forum Marinums huvudbyggnad, den s.k. Slottsbommen i närheten av Åbo hamn.


 

Förfrågningar och kontakt:
E-post: sjohistoriska@abo.fi
Tfn: +358 (0)2 215 3460

Besöksadress:
Slottsgatan 72

Postadress:
Åbo Akademi
Sjöhistoriska institutet
Domkyrkotorget 3
FI-20500 ÅBO
Finland

Öppethållning:
Tisdag–fredag kl. 9–12 och 13–15.
Sommarstängt under juli månad

Personal Forum Marinum Skeppsdagböcker Forskning och publikationer Samlingarna Ledningsgrupp Historia Startsida Åbo Akademi
Besöksadress: Slottsgatan 72, Tfn: +358 (0)2 215 3460, sjohistoriska@abo.fi  |  webb:Rolf Niskanen