Forskning och publikationer

Institutets verksamhet har från början präglats av att institutet utgjort en del av ett universitet. Intresset för forskning har tagit sig uttryck dels i seminarie- och publikationsverksamhet, och dels i en aktiv insamling av maritimhistoriskt traditionsmaterial, som i form av arkivalier, fotografier, uppmätningar och bandade intervjuer tillvaratagits under årens lopp. Fältarbeten har utförts bl.a. i skärgården, på varv och ombord i passagerarfärjor och lastfartyg.

I institutets skriftserie Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi har egna forskningsresultat publicerats. Serien har också fungerat som forum för utomstående sjöhistoriker, maritimetnologer och marinarkeologer. Ett antal nummer i serien har utgjort seminarie- och konferenspublikationer. Tidigare har forskningsresultat även publicerats i serierna Rapport och Meddelanden från Jungfrusundsprojektet,som utgavs åren 1987–2004 och främst innehöll föredrag som hölls vid Nordiska maritimhistoriska forskargruppens seminarier. Med informationsbladet Partredaren ville museet hålla kontakt med personer som på olika sätt engagerade sig i arbetet med Sigyn.

Institutet har en lång tradition som arrangör av sjöhistoriska forskarseminarier. Teman som behandlats under de senaste seminarierna har bl.a. varit Slaget vid Rilax 1714, Färjetrafiken mellan Finland och Sverige, Petsamo och havet samt Sjöhistoriska arkivkällor.

Sjöhistoriska institutets publikationer finns förtecknade här:

De senaste numren i serien Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi kan köpas i Åbo Akademis Nätbutik. De finns också till salu vid institutet och i Forum Marinums museibutik. Äldre utgåvor kan beställas direkt från institutet.

Sjöhistoriska institutets insamlings- och forskningsprojekt har de senaste åren haft följande teman:

 • Sjöfolk berättar
 • Den åboländska bruksbåten
 • Sommargäster och skärgårdsbor
 • Den moderniserade sjömannen
 • Maritima samhällen i förändring
 • Kaptenstavlor och skeppsporträtt
 • Samtidsdokumentation av färjefarten
 • Fartygsmotortillverkning i Åbo
 • Finlands skeppsdagböcker

 

Personal Forum Marinum Skeppsdagböcker Forskning och publikationer Samlingarna Ledningsgrupp Historia Startsida Åbo Akademi
Besöksadress: Slottsgatan 72, Tfn: +358 (0)2 215 3460, sjohistoriska@abo.fi | webb:Rolf Niskanen