Ledningsgrupp 2018-2020

Ordförande:
Professor em. Nils Erik Villstrand, Åbo Akademi

Viceordförande:
EM Christian Ramberg, förutvarande VD för Åbo Hamn Ab

Medlemmar:
Arkivamanuens, FD Niklas Huldén, Åbo Akademi
Museichef Anna Meronen, Rauman merimuseo
VD, chefredaktör Pär-Henrik Sjöström, Sjöfartstidningen, Göteborg
Planerare, docent Tapani Tuovinen, Forststyrelsen
Professor em. Peter Wetterstein, Åbo Akademi

Föredragande:
Intendent, föreståndare Kasper Westerlund

Personal Forum Marinum Skeppsdagböcker Forskning och publikationer Samlingarna Ledningsgrupp Historia Startsida Åbo Akademi
Besöksadress: Slottsgatan 72, Tfn: +358 (0)2 215 3460, sjohistoriska@abo.fi  |  webb:Rolf Niskanen